EN

Bir Şehrin Suya Kavuşma Hikayesi: Gaziantep Düzbağ Projesi ve GASKİ

“Memba kalitesinde su” ifadesini hepimiz duyarız; ancak çok azımız memba ve mansap kelimelerinin karşılığını biliriz. Birçoğumuzun yalnızca filmlerde gördüğü, bir akarsuyun başlangıç noktasını tanımlayan “memba” kelimesi, bulunduğu ortamdan bağımsız olarak, henüz hiçbir dış etkiyle kirlenmemiş suyu bize ifade eder. Böylelikle hepimiz, o pırıl pırıl görünen, lezzetine doyum olmaz suyu kana kana içme hayalini kurarız. Türkiye’nin ilk 10 büyük ili arasında yer alan Gaziantep de çok yakın zamanda mis gibi suyla buluştu ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, bu hikayeyi anlatmak için gereken iş birliğini Siu Digital ile yaptı.

 • ZPazarlama Stratejisi
 • ZDijital Pazarlama
 • ZVideo Prodüksiyon

Hangi hizmetleri verdik?

 • Pazarlama Stratejisi
 • ^İçerik Pazarlaması Staratejisi ve Planı
 • Dijital Pazarlama
 • ^Video İçerik Üretimi
 • ^Web Sitesi ve Mobil Uygulama Yapımı
 • Video Prodüksiyon
 • Reklam Filmi
 • ^Tanıtım Filmi
 • ^Animasyon Film

Su ve atık su hizmetlerini, çevre ve insan sağlığını esas alarak etkin, verimli, kaliteli ve kesintisiz bir hizmet anlayışı ile sunan Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi, yaşam kaynağı suyun etkin ve verimli kullanılması için belirlediği hedefi, sunduğu hizmetleri ve faaliyetlerini topluma en etkili şekilde anlatmak durumundaydı. Zira Suriyeli sığınmacıların da etkisiyle olağandan çok daha yüksek bir hızda artan nüfus, Gaziantep’te çeşmelerden akan suyun mevcut kaynaklar ile karşılanmasını yetersiz hale getirmişti. Türkiye’nin o güne kadarki en büyük içme suyu projesi olacak Düzbağ Projesi, Gazianteplilere en doğru şekilde aktarılmalıydı. Tanıtım filmleri, açıkhava tasarımları, bilgilendirici içerikler ve kurumsal internet sitesi, Siu Digital tarafından, bu hedefe uygun biçimde hazırlanacaktı.

Nasıl Başladık?

Bir inşaat projesinin, 2,5 milyona yakın nüfusa sahip bir şehre anlaşılır biçimde anlatılması, hiç kolay değildir. Kurumların yaşadığı sıkıntı, gerçekleştirilecek projenin toplumla en etkili biçimde paylaşılması hedefiyle görevlendirilen kurum çalışanlarının, projenin teknik detaylarını anlatmaya odaklanması ve projenin getireceği toplumsal faydanın etkili biçimde ifade edilememesidir. Biz GASKİ ile tanıştığımızda, durum kesinlikle bundan iyiydi. Brief toplantımızda projeyi bizlere anlatan genç mühendisler, konuyu teknik detaylara boğmadan, Gazianteplilerin görecekleri faydayı net bir biçimde ifade edecek bir anlatımla dile getirmek istediklerini de bizimle paylaştılar. Şimdi sıra, bizim onları anlamamızda ve faydaları belirleyerek nasıl anlatacağımıza karar vermekteydi. 

Düzbağ Projesi, henüz temeli atılmış durumdaydı ve hiçbir inşaat aşaması görüntüsü, Gazianteplilerin projenin faydalarını içselleştirmesi için yeterli olmayacaktı. Diğer yandan, tamamen animasyon üretimiyle oluşturulacak bir film de halkı gerçeklik hissinden kopararak, projenin gerçekleşme takviminin yakın olduğuna dair inancı zedeleyecekti. Böylelikle video çekimlerin animasyonlar ile buluştuğu bir teknik benimsendi ve hazırlıklar başladı. Uygulanacak animasyon teknikleri üzerine tartışılırken, öncelikle yıllar içinde yapılacak barajın, geçici bir çözüm olarak kısa vadede gerçekleştirilecek regülatörün ve şehre kadar suyun ulaştırılacağı boruların ayrı ayrı olarak üç boyutlu modellerle ve animasyonlarla canlandırılmasına, iki boyutlu kinetik tipografik animasyonlar ya da hareketli grafikler ile de anlaşılır biçimde ifade edilmesine karar verildi.

Ne Yaptık?

Türkiye’nin en büyük içme suyu projesi olacak Düzbağ Projesi’nin, şehre ve Gazianteplilere nasıl bir fayda sağlayacağını anlatmak için, üç boyutlu modellemeler ve iki boyutlu animasyonlara ek olarak, video çekimlerinin de yapılması ve mevcut şartların görüntülenmesi gerekiyordu. Projenin başlangıcından bitişine kadarki tüm aşamalarını görsele dönüştüren yolculuk, böylelikle başlamış oldu.

Hazırlanan senaryo ve seslendirme metni uyarınca yapılan video çekimler, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve GASKİ Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler ile yapılan röportaj çekimleri, üç boyutlu modeller ve iki boyutlu animasyonlarla birleşince, proje gerçek faydasını anlatır biçimde ortaya çıkmıştı. Açıkhava mecraları için hazırlanan ve tanıtım filminin yayınlanması sürecine kadar etap etap projenin ilerleyişini gösteren videolar da Gazianteplilerin projeye dair bilgi alma isteğini pozitif yönde etkilemişti.

Düzbağ Projesi Filmi’nin yayınlanmasına kadarki süreçte olduğu gibi, filmin yayınlanması sonrasında da projenin ilerleyişi, detaylarıyla Gaziantepliler ile paylaşıldı. Projeye olan dikkat ve merak arttıkça, “daha ucuz ve daha kaliteli suyla Gazi şehri buluşturmak” hedefiyle ilerleyen GASKİ’nin, 7 gün 24 saat boyunca sunduğu hizmetlerin de vatandaşlara daha etkili biçimde anlatılması gerekliliği ortaya çıkıyordu. Hazırlanan GASKİ Kurumsal Tanıtım Filmi’nin ardından, birçok küçük video ile sunulan hizmetler açıklanmaya ve anlatılmaya devam edildi.

Son olarak, pandemi dönemiyle birlikte evlerde su tüketiminin ve su arızalarının artması sebebiyle dijital iletişime çok daha fazla ihtiyaç duyulunca, GASKİ’nin kurumsal internet sitesinin de teknolojinin imkanlarına uygun olarak yenilenmesi gerekti. Yapılan tasarım ve yazılım çalışmaları sonucunda, kullanıcı dostu ve fonksiyonel bakımdan güçlü bir internet sitesi hazırlandı.

Sonuç

Nice uygarlıkların gözbebeği olmuş, üretimiyle Türkiye ekonomisine can veren, UNESCO Gastronomi Listesi’ne girmiş mutfağıyla dünyayı imrendiren ve yeni projeleriyle her geçen gün büyüyen, Türkiye’nin 6. büyük şehri Gaziantep, bizim için de çok özel bir coğrafya artık. Düzbağ Projesi’ne duyulan ihtiyacı ve projenin aşamalarını detaylarıyla anlatan Düzbağ Proje Filmi, regülatörün uygulamaya geçişine kadarki süreyi detaylarıyla anlatan Regülatör Filmi, getirilen suyun belirli teknik gereksinimlere uyması için arıtılmasını sağlayacak tesisi görselleştirdiğimiz Arıtma Tesisi Filmi ve sosyal medyada yayınlanan onlarca videoya ek olarak GASKİ kurumsal web sitesinin hazırlanmasına giden uzun soluklu Siu Digital ve GASKİ iş birliği, böylesine büyük bir projeyi topluma en etkili şekilde anlatmak açısından, bizim için muhteşem bir tecrübeydi.

Siu Digital