EN

Ödüllü Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi: Filizlerin Mucizeleri

Faaliyetlerini Koç Holding’e bağlı olarak sürdüren ve Türkiye’nin tarım alanındaki önemli kurumsal firmalarından biri olan TürkTraktör, tarımda ve ağır sanayide kayıtlı kadın istihdamını artırmak, kız öğrencileri meslekî öğrenime yönlendirmek ve bilinçli kadın çiftçiler yetiştirmek amacıyla Filizlerin Mucizeleri sosyal sorumluluk projesini, 2016 yılında başlattı. TürkTraktör, projenin görsel kimliğinin tasarlanması, içeriklerinin üretilmesi, dijital iletişim stratejinin belirlenmesi ve web sitesi ile sosyal medya hesaplarının operasyonu konularında ise Siu Digital’a güvendi.

 • ZPazarlama Stratejisi
 • ZDijital Pazarlama
 • ZVideo Prodüksiyon

Hangi hizmetleri verdik?

 • Pazarlama Stratejisi
 • ^İçerik Pazarlaması Staratejisi ve Planı
 • Dijital Pazarlama
 • ^Sosyal Medya Yönetimi
 • ^Dijital Kampanya Yönetimi
 • ^Video İçerik Üretimi
 • Video Prodüksiyon
 • ^Reklam Filmi
 • ^Tanıtım Filmi
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konusunun, en bilinçli olanlarımızın bile tamamen hâkim olmadığı, çok özel bir başlık olduğunu fark ettikten sonra projeye daha çok sarılmayı ve gerçekten başarıya ulaşmak isteyen “Filizler”in sesini tüm Koç Topluluğu’na duyurmayı hedefledik. Bu çabamız sonuçsuz kalmadı ve Filizlerin Mucizeleri projesi, Koç Holding şirketleri arasında düzenlenen En Başarılı Koçlular ödüllerinin “Çevreye ve Topluma Değer Katanlar” kategorisinde ödüle layık görüldü.

TürkTraktör’ün kadın çalışanları için proje öncesi süreçte uyguladığı Toplumsal Cinsiyet Eşitliği odaklı çalışmaların etkisini görselleştirerek Filizlerin Mucizeleri projesini desteklemek üzere hazırladığımız röportaj formatındaki proje tanıtım filmi, TürkTraktör fabrikalarında ve çalışanların evlerinde, kadın çalışanlar ve aileleri ile çekildi.

Nasıl Başladık?

Projenin başlangıcında, TürkTraktör İK departmanında görev alan uzmanlar, bizlere Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve İşveren Markası eğitimleri verdiler. Böylelikle, kadın çalışanların aslında ne kadar eşitsiz bir atmosferde yarıştıklarına ve sarf ettikleri çabanın karşılığını, erkeklere kıyasla çok daha zor alabildiklerine dair farkındalığımız oluştu.

Markadan alınan briefler ve yürüttüğümüz workshoplar sonucunda belirlenen strateji doğrultusunda, keşfedilen ihtiyaçlara etkili çözümler ürettik. Markanın temel hedefleri şu şekilde sıralanabilirdi:

 • ZTarımda ve ağır sanayide kayıtlı kadın istihdamını artırmak
 • ZKız öğrencileri mesleki öğrenime yönlendirmek
 • ZBilinçli kadın çiftçiler yetiştirmek
 • ZToplumsal cinsiyet eşitliğini desteklemek
Buna karşılık, bizden beklenen operasyondaki bazı detaylar, alıştığımız projelerden biraz farklıydı ve aşağıdaki maddeler talep edildi:
 • ZProjenin dijital ve geleneksel mecralarda temsil edileceği ses tonunun ve görsel dilin oluşturulması ve dijital iletişim stratejisinin geliştirilmesi
 • ZMesleki eğitim kurumlarında, köylerde ve TürkTraktör fabrikalarında yürütülecek çalışmalar için bilgilendirici ve farkındalık oluşturmaya yardımcı olacak basılı ve dijital içerikler üretilmesi
 • ZTürkTraktör’ün kadın çalışanlarının, kadın çalışan adaylarına örnek teşkil edebilmesi için kurum içi röportajlardan meydana gelen içerikler geliştirilmesi
 • ZProjenin hedef kitlesine, paydaşlarına ve basına en etkili biçimde ifade edilmesini sağlayacak web sitesi ve sosyal medya kanallarında yayınlanması planlanan dijital içeriklerin hazırlanması

Ne Yaptık?

Tarım ve sanayi gibi erkek egemen iki sektörde, yerleşmiş algıları, sakıncalı bakış açılarını ve doğru zannedilen yanlışları göz önünde bulundurarak bir iletişim stratejisi geliştirmek ve bu stratejinin uygulama planını oluşturmak, sürecin ilk basamağıydı. Bu çalışmada, proje için oluşturulan mikro site ve sosyal medya kanallarından hedef kitleye seslenmenin en etkili yönteminin videolar olduğuna ve videoları destekleyecek içeriklerin de belirli bir yayın takvimine uygun biçimde geliştirilmesi fikri öne çıktı. Projeyi duygusal karelerle ve etkileyici ifadelerle anlatacak bir reklam filmine ek olarak, hedef kitlelerin projenin uygulama alanlarını ve proje öncesi süreçte TürkTraktör’ün kadın çalışanları için başlatılan He For She kampanyasının etkilerini gözlemlemesini sağlayacak bir röportaj filminin de yapılmasına ihtiyaç duyulduğuna karar verildi.
Bu kapsamda, Siu Digital olarak aşağıdaki hizmetleri sunduk:
 • ZProjenin misyonuna uygun bir görsel kimlik tasarladık ve projenin ses tonuna karar vererek üç ayrı hedef kitleye uygulanabilecek bir iletişim stratejisi geliştirdik.
 • ZProje için, üç ayrı hedef kitleye üç ayrı iniş sayfası ile hizmet verecek, özelleştirilmiş bir mikro site oluşturduk ve proje internet sitesini, dijital iletişimin temel mecrası olarak konumlandırdık.
 • ZTüm hedef kitleler ile duygusal bağ kurmak amacıyla planladığımız reklam filminde, projenin fonksiyonel faydasını anlatmaktan öte duygusal çıktılara ve hedef kitlelerin hayatına nasıl dokunacağına odaklandık.
 • ZTürkTraktör’ün kadın çalışanları için proje öncesi süreçte uyguladığı Toplumsal Cinsiyet Eşitliği odaklı çalışmaların etkisini görselleştirerek Filizlerin Mucizeleri projesini desteklemek üzere hazırladığımız röportaj formatındaki proje tanıtım filmi, TürkTraktör fabrikalarında ve çalışanların evlerinde, kadın çalışanlar ve aileleri ile çekildi.
 • ZProje bilinirliğinin artması amacıyla hazırlanacak tüm içeriklerin, hedef kitlelerle buluşması ve farkındalık yaratması için en etkili yöntemin, etkin sosyal medya yönetimi olduğunu değerlendirdik ve filmlere ek olarak görsel içerikler de geliştirdik.
 • ZProjenin saha faaliyetlerini gözlemlemek üzere tarla etkinliklerine gittik ve gerçekten çok keyif aldık.
 • ZProjenin hak ettiği bilinirliği elde etmesini destekleyecek bir faaliyet olan En Başarılı Koçlular Ödülleri için tamamen illüstrasyonlardan oluşan bir sunum hazırladık.

Ulusal ve yerel gazetelerde ve haber sitelerinde sıkça yer alan Filizlerin Mucizeleri Projesi, bizim için yalnızca başarılı bir iletişim operasyonunu değil, ülkemizde tesis edilmesini gönülden istediğimiz Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ne verdiğimiz karınca kararınca bir desteği de ifade etti. Yaptığımız işle ve oluşturduğumuz etkiyle gururlanmamızı sağladı.

Sonuç

 • ZFilizlerin Mucizeleri Projesi, başladıktan kısa bir süre sonra, 2017 yılında, Koç Holding çatısı altında yer alan şirketlerin birbirleriyle yarıştığı En Başarılı Koçlular Ödülleri’nin “Çevreye ve Topluma Değer Katanlar” kategorisinde ödüle layık görüldü.
 • ZTürkTraktör’den 110 gönüllü ve Siulular birlikte çalışarak, proje kapsamında 60 okulu ziyaret etti ve proje, 6.000’i aşkın öğrenciye ulaştırıldı. 100 kız öğrenciye sağlanan 4 yıllık burs, hepimizi gururlandırdı.
 • ZProjeye seçilen bursiyerler TürkTraktör’de staj yapma imkânı bulurken, kadın saha çalışanları ve kadın yöneticiler için hazırladığımız içerikler, projenin etkisini artırdı.
 • ZUlusal ve yerel gazetelerde ve haber sitelerinde sıkça yer alan Filizlerin Mucizeleri Projesi, bizim için yalnızca başarılı bir iletişim operasyonunu değil, ülkemizde tesis edilmesini gönülden istediğimiz Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ne verdiğimiz karınca kararınca bir desteği de ifade etti. Yaptığımız işle ve oluşturduğumuz etkiyle gururlanmamızı sağladı.
Siu Digital