EN

İşe Dönüşte Covid-19 Önlemleri: OYAK’tan Başarılı Bir İç İletişim Örneği

Pandeminin kelime anlamını hiç bilmediğimiz günlerden, virüsün mutasyonlarına hakim olduğumuz zamanlara geçerken, elbette hayatımızda çok şey değişti. Alınan önlemlere ek olarak, sürecin en az hasarla atlatılması için gösterilen bireysel ve kurumsal çabalar, markalar için de kritik öneme sahipti. Bu bakış açısıyla, 2020 yılı başlarında gelişen COVID-19 pandemisi ile evden hizmet vermeye başlayan birçok çalışanın işe dönüş süreçlerine dair bir planlama yapan OYAK, video içerik üretiminde Siu Digital ile çalışmaya karar verdi.

 • ZVideo Prodüksiyon

Hangi hizmetleri verdik?

 • Video Prodüksiyon
 • ^Tanıtım Filmi
 • ^Animasyon Film

Türkiye’nin en büyük grup şirketlerinden biri olan OYAK, çeşitli sektörlerde görev alan mavi yaka ve beyaz yaka çalışanlarının sağlığını ve güvenliğini ön planda tutan insan kaynakları politikası ile, pandemi döneminde aktif önlemler alan kurumların başında geliyordu. Hepimizin yaşadığı gibi, pandemi dönemi başlarında evlerinden çalışan her tür personel, yaza doğru yaşanan normalleşme süreciyle işe dönmeye başlamıştı. Şimdi asıl soru değişmişti: Henüz tamamen bitmeyen bu tehlikeye karşı, normal yaşama geçebilmek için atılması gereken adımlar nasıl planlanacak ve binli sayılarla ifade edilen çalışanlara nasıl en etkili biçimde aktarılacak? Sorunun cevabı belliydi: Siu Digital tarafından üretilecek animasyon filmler ile!

Nasıl Başladık?

Her ne kadar “OYAK Çalışanlarca Uygulanacak COVID-19 Önlemleri” dokümanı, “Pandemi Sonrası İşe Dönüş” kavramının ortaya çıkmasının hemen ardından kurgulanmaya başlasa da tüm çalışan kademesine izletilecek, ortak dilde bir video hazırlanması sürecinin kolay olmayacağını biliyorduk. Kısa süreli bir videoda, anlaşılır biçimde önlemleri ifade etmek kadar, videonun farklı dikkat seviyesine sahip hedef kitleler tarafından kesintisiz biçimde izlenmesi ve tarif edilen her tür önlemi almak üzere izleyiciyi teşvik etmesi de önemliydi.

Markanın beklentilerini dinledikten sonra, hangi türde içerik oluşturulacağından mevcut metnin video seslendirme metnine dönüştürülmesine kadar birçok detay üzerinde titizlikle çalıştık. Video üretim tarzı olarak iki boyutlu hareketli grafik tekniğini belirledikten sonra, çalışanların kendilerini özdeşleştirmelerini sağlamak adına, cut-out tekniğini de entegre ederek, iki boyutlu karakterleri ve küçük çaplı karakter animasyonlarını da filme dahil etmeye karar verdik. Bu bakış açısıyla, oluşturulacak animasyon filmin iki ayrı hedef kitleye göre hazırlanması ve ofiste çalışacak beyaz yaka çalışanlar için fabrika veya üretim sahnelerine yer verilmeyen, bu alanlarda çalışan mavi yakalı çalışanlar için ise tüm sahnelerin yer aldığı iki versiyon üretilmesi için harekete geçtik.

Ne Yaptık?

Video üretim tarzını belirlememizin ardından, karakter ve sahne tasarımlarına geçtik. Vektörel illüstrasyon şeklinde belirlediğimiz tarz üzerinden, toplumsal cinsiyet eşitliği kavramını da korumak adına, bir kadın bir erkek olacak biçimde iki mavi yakalı ve iki de beyaz yakalı çalışan figürü oluşturduk. Alınacak önlemlerin çalışanların evlerinden yolculuk esnasında kullandıkları araçlara, ofislerden merdivenlere, bina girişinden fabrikaya ve üretim alanlarına kadar her tür alanı sahne olarak tasarladık ve ana karakterler ile yardımcı karakterleri yerleştirerek bir storyboard oluşturduk.

Karakterlerin ve sahnelerin animasyona hazır hale getirilmesinin ardından, seslendirme metninin hızına uygun olarak sahnelerin animasyonları hazırlandı. Gerek storyboard gerekse temel animasyonların oluşturulması süreçlerinde, OYAK yetkilileri ile çok sıkı bir koordinasyonla çalıştık ve sürecin verimli ilerlemesi için tüm ara aşamalarda onaylarımızı alarak yola devam ettik. Karakter ve sahne animasyonların hazırlanmasının ardından, açılış – kapanış ve kapak animasyonlarının da yerleştirilmesi ile akış tamamlanmış oldu. Son olarak, seslendirmenin altında yer alacak fon müziği ve animasyona uygun biçimde yapılacak foley çalışmalarını da barındıran ses miksi çalışmaları yapıldı ve video, son haline getirildi.

Video üretim tarzını belirlememizin ardından, karakter ve sahne tasarımlarına geçtik. Vektörel illüstrasyon şeklinde belirlediğimiz tarz üzerinden, toplumsal cinsiyet eşitliği kavramını da korumak adına, bir kadın bir erkek olacak biçimde iki mavi yakalı ve iki de beyaz yakalı çalışan figürü oluşturduk. Alınacak önlemlerin çalışanların evlerinden yolculuk esnasında kullandıkları araçlara, ofislerden merdivenlere, bina girişinden fabrikaya ve üretim alanlarına kadar her tür alanı sahne olarak tasarladık ve ana karakterler ile yardımcı karakterleri yerleştirerek bir storyboard oluşturduk.

Karakterlerin ve sahnelerin animasyona hazır hale getirilmesinin ardından, seslendirme metninin hızına uygun olarak sahnelerin animasyonları hazırlandı. Gerek storyboard gerekse temel animasyonların oluşturulması süreçlerinde, OYAK yetkilileri ile çok sıkı bir koordinasyonla çalıştık ve sürecin verimli ilerlemesi için tüm ara aşamalarda onaylarımızı alarak yola devam ettik. Karakter ve sahne animasyonların hazırlanmasının ardından, açılış – kapanış ve kapak animasyonlarının da yerleştirilmesi ile akış tamamlanmış oldu. Son olarak, seslendirmenin altında yer alacak fon müziği ve animasyona uygun biçimde yapılacak foley çalışmalarını da barındıran ses miksi çalışmaları yapıldı ve video, son haline getirildi.

Pre-prodüksiyon, prodüksiyon ve post-prodüksiyon aşamaları değerlendirildiğinde, verilen hizmetler şu şekilde listelenebilir:

 • ZRakip ve pazar analizi, seslendirme metninin dönüştürülmesi ve storyboard oluşturulması
 • ZYalnızca filmde değil, basılı bilgilendirici materyallerde ve yönlendirme levhalarında da kullanılmak üzere karakter tasarımı
 • ZVektörel illüstrasyon tarzında sahne ve ortam tasarımları
 • Zİki boyutlu kinetik tipografik animasyonlar, cut-out animasyonlar, açılış – kapanış ile kapak animasyonları ve hareketli grafikler dahil olmak üzere tüm animasyon işleri
 • ZSeslendirme sanatçısı ile Türkçe dilde seslendirme yapılması, fon müziği ve foley dahil olmak üzere ses miksi
 • ZBeyaz yaka ve mavi yaka için iki ayrı versiyon ile animasyon film hazırlanması

Sonuç

Pek çoğumuz tarih kitapları ya da belgesellerde karşılaşmıştık “kürsel salgınlarla”. Bir salgının ortasında yaşamak ne demek hiçbirimiz bilmiyorduk, 2020 yılına dek. Covid-19 Pandemisi tüm dünyayı sardığında hepimiz sarsıldık. En çok sarsılan ancak değişen şartlara en çabuk ayak uydurmak zorunda kalan ise yine iş yaşamı oldu. Yaşam devam ediyordu, etmeliydi ancak yepyeni bir düzenle… Evden çalışma döneminde pandemi tedbirleri bireylerin kendi inisiyatifine bırakılmış da olsa, “yeni normalle yeniden açılma”, kurumsal önlemleri ve bu önlemlerin tüm çalışanlara doğru ve etkili aktarılarak uygulanmasını zorunlu kılmıştı. İş yaşamının güvenle sürdürülmesi için alınacak tedbirlerin çalışanlar tarafından benimsenmesi ise ön koşuldu. Tam da bu sebeple, OYAK özelinde, her kademedeki çalışanın bilinçlenmesini sağlayarak bulaşı önlemek ve azaltmak, sağlıklı iş operasyonları yürütmek ve sağlıklı çalışma alanları oluşturmak amacıyla hazırladığımız “İşe Dönüşte Covid-19 Önlemleri” animasyon filmimizde yalnızca önlemleri anlatmakla kalmadık; etkili bir anlatımla tüm çalışanların farkındalık seviyesini yükselttik ve güvenle işe dönüşün önünü açtık. Animasyon filmimizle şu sonuçları elde ettik:

 • Z“İşe Dönüşte Covid-19 Önlemleri” animasyon filmi OYAK'ın 35.000'i aşkın üyesi tarafından izlendi.
 • ZKurum içi pandemi ve bulaşı önleme yolları bilinçlendirmesinde %90 oranında başarı elde edildi.
 • ZAnimasyon filmimizde değindiğimiz önlemlerin kurum içinde uygulanması sağlandı ve çalışanların önlemlere uyması teşvik edildi.
 • ZPandemi önlemleri ve bulaşın önlenmesi konusunda kurumun hassasiyeti çalışanlara ve tüm paydaşlara etkili biçimde yansıtıldı.
 • ZÖnlemlerin OYAK bünyesine katılan yeni çalışanlar ve ziyaretçiler tarafından da dikkate alınması, opeasyonların sağlıklı yürütülmesi için animasyon filmimiz kurum içi ekranlarda da yayımlanmaya devam ediyor.
Siu Digital