EN

İşe Alım Süreci

Başvuru ve Ön Değerlendirme

İşe alım süreçlerimizin ilk aşamasıdır. Başvurusu tarafımıza ulaşan her aday, ön değerlendirme aşamasına alınır. Her bir açık pozisyon için ihtiyaç duyulan kişi sayısına göre bu aşama, en fazla 3 hafta ile sınırlandırılmıştır. İlgili pozisyonlarda istenilen nitelikleri tam olarak karşılayan ya da yüksek oranda karşılayan adaylar seçilerek bir sonraki aşamaya geçilir. Bu aşamada elenen adaylara ise olumsuz dönüş e-postası gönderilir.

Tanışma Görüşmesi

İkinci aşamada, seçilen adaylar telefonla aranarak ilk tanışma gerçekleşir ve mülakat takvimi belirlenir. Aynı zamanda, bu adayların başvuru formlarında herhangi bir eksiklik görülmüş ise görülen eksikliklerin tamamlanmasına dair bir talepte de bulunulabilir. Bu aşama sonunda, adaylara, mülakata ilişkin bilgi e-postası gönderilir.

Örnek Vaka Çalışması

Ön değerlendirme sonucunda başarılı olan adaydan, bilgi birikimini, üretim hızını ya da yaratıcı bakış açısını ölçmek amacıyla Örnek Vaka Çalışması talep edilebilir. Bu durumda, Tanışma Görüşmesinde aday bilgilendirilir. Örnek Vaka Çalışması, aynı gün içerisinde ya da belirli bir süre sonunda teslim edilmek üzere talep edilir.

Örnek Vaka Çalışması değerlendirilerek sonucunda başarısız olan adaylara, olumsuz dönüş e-postası gönderilir. Başarılı adaylar ise bir sonraki aşamaya geçer.

Yetkinlik Değerlendirme Mülakatı

Belirlenen mülakat takvimine uygun olarak, adayın ilk mülakatı yüz yüze ya da görüntülü görüşme yöntemiyle yapılır. İK Yöneticisi ve ilgili Birim Lideri mülakatı ayrı ayrı ya da birlikte gerçekleştirebilir. Bu aşama sonunda başarısız olan adaylara olumsuz dönüş e-postası gönderilir. Başarılı olan adaylarla son aşamaya geçilir.

Tamamlayıcı Mülakatlar ve Teklif Mektubunun Gönderilmesi

Tamamlayıcı Mülakat, başarılı olan adaylara İK Yöneticisi ya da ilgili Birim Lideri tarafından genel bir değerlendirmenin (Örnek Vaka Çalışması ve Yetkinlik Değerlendirmesi’nin) yapıldığı aşamadır. Genel değerlendirmesi başarısız olan adaylara, sebebiyle birlikte olumsuz dönüş e-postası gönderilir. Başarılı olan adaylara ise teklif mektubu gönderilir ve cevaplaması için 1 gün süre verilir. Adayın görüşü olumlu olduğu takdirde, işe giriş işlemleri başlatılır.

Siu Digital