EN

ÖSYM İç İletişim Animasyon Videoları

Yükseköğretim programlarına yerleşmek için başvuran adayları, uygunluklarını ölçerek seçmek ve tercih ettikleri programlara yerleştirmek amacıyla çalışan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), kurum içi eğitimlerinde kullanacağı animasyon eğitim videoları için Siu Digital’a güvendi.

  • ZAnimasyon

Hangi hizmetleri verdik?

  • ^Animasyon

Milyonlarca kişinin katıldığı merkezi sınavları gerçekleştirirken son teknolojiden yararlanan ÖSYM, sınavların kamuoyu nezdinde hiçbir soru işaretine yer vermeyecek biçimde, adil ve güvenli bir şekilde yapılmasını temel ilke olarak benimsiyor. Bu bağlamda, kurumun yapmakta olduğu sınavlarda görev alacak kişilere görev ve sorumluluklarının doğru ve etkili şekilde anlatılması ve yaşanabilecek olası sorunların önlenmesi adına etkili bir eğitim çözümüne ihtiyaç duyuldu. Bu çözümün, değişen sınav yönergelerine de kolaylıkla uyarlanabilmesi gerekmekteydi. Ayrıca, kurum içinde görev alan personelin bu kapsamlı eğitimleri, hızlı ve kolay anlaşılır bir görsel materyal üzerinden alması hedefleniyordu. 

Nasıl Başladık?

Türkiye’de gerçekleştirilen kritik önemdeki merkezi sınavların düzenleyicisi olan ÖSYM’nin sınavların güvenliğini sağlamak için kullandığı teknolojileri ve sınav süreçlerini iyi anlamak atılması gereken ilk adımdı. Projenin amaçlarına göre, kurgulanacak senaryonun kolay anlaşılması, sınavın tüm süreçleri içermesi ve kişiselleştirilmesi gerekliydi. Tüm bu gereklilikleri göz önünde tutarak ÖSYM’nin ihtiyaç duyduğu eğitim çözümleri için animasyon videoları üretmeye karar verdik ve hazırlıklara başladık. 

Ne Yaptık?

Hazırlanacak videoların her bir görevli tarafından anlaşılabilmesi ve sınav süreçlerinin görevlilere en verimli şekilde anlatılabilmesi için hazırladığımız animasyon eğitim videoları kapsamında verdiğimiz hizmetler şu şekilde listelenebilir:

  • ZKurum tarafından iletilen senaryolar daha açıklayıcı ve animasyona uygun hale getirdik.
  • ZHer bir adımın anlaşılması için senkron bir kurgu oluşturduk.
  • ZHer bir senaryo için storyboard çalışmaları hazırladık.
  • ZDış ses anlatımıyla videoları destekledik.
  • ZDış ses anlatımını tipografik ifadelerle de zenginleştirdik

Tüm bu teknik hazırlıkların yanı sıra görevlilerin sorumluluklarını en iyi şekilde anlaması için mümkün olduğunca yalın bir dil ve animasyon biçemi kullandık. İletişim dili olarak ise sorumluluk belirten, direkt hitabeti uygun gördük. Seslendirme esnasında yumuşak ve samimi bir ton kullanarak ise hiyerarşik anlatımı rahatlattık.

Sonuç

Merkezi sınavların adil, hatasız ve güvenlik açığı oluşturmaksızın düzenlenmesi için hazırladığımız animasyon videolarımız 700 binden fazla görevli tarafından 1 milyondan fazla izlendi. Sonuç olarak;

  • ZCİMER’e yapılan şikayetlerde azalma,
  • ZGörev ihmallerinde azalma,
  • ZGörevlilerin bilgi eksikliğinden kaynaklanan hata oranında azalma gerçekleşti.

Tüm bunlara ek olarak, sınav görevlilerinin kuralları okuyarak anlamasındaki zorluklar giderildi. Görevlilerin olumlu geribildirimleri, videolarımızın işlevselliğini bir kez daha ortaya koydu.

Siu Digital